(mk) Црнобело: Петар Стевановиќ, еко-активист: „Од Козјак собравме 150 ќеси ѓубре од несовесни граѓани, мора да се сменат навиките на Македонците“

Црнобело: Петар Стевановиќ, еко-активист: „Од Козјак собравме 150 ќеси ѓубре од несовесни граѓани, мора да се сменат навиките на Македонците“

Continue Reading(mk) Црнобело: Петар Стевановиќ, еко-активист: „Од Козјак собравме 150 ќеси ѓубре од несовесни граѓани, мора да се сменат навиките на Македонците“

(mk) Мотика: За почиста Македонија, група на млади ентузијасти ги ослободуваат природните убавини од ѓубрето

https://motika.mk/grupa-na-mladi-entuzijasti-gi-osloboduvaat-prirodnite-ubavini-od-gubreto-za-pocista-makedonija/

Continue Reading(mk) Мотика: За почиста Македонија, група на млади ентузијасти ги ослободуваат природните убавини од ѓубрето

(mk) Сител Телевизија: Водно, Матка и други излетнички места се гушат во отпад! За Почиста Македонија во акција за чистење

https://www.youtube.com/watch?v=15d0EaUu9BQ&t=3s&ab_channel=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0

Continue Reading(mk) Сител Телевизија: Водно, Матка и други излетнички места се гушат во отпад! За Почиста Македонија во акција за чистење