(mk) Сител Телевизија: Водно, Матка и други излетнички места се гушат во отпад! За Почиста Македонија во акција за чистење

https://www.youtube.com/watch?v=15d0EaUu9BQ&t=3s&ab_channel=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0

Continue Reading(mk) Сител Телевизија: Водно, Матка и други излетнички места се гушат во отпад! За Почиста Македонија во акција за чистење