Петар, Марко и Селина би сакале да го променат начинот на размислување и да ја одржат Македонија чиста, со нивната „Ѓубрето не е дозволено“ политика. Разговаравме со тимот на За Почиста Македонија за фрлањето ќубре, акциите за чистење и за тоа како да се живее поодржливо.

Можете да го слушнете тука:

Google podcasts: shorturl.at/flyS2