За почиста Македонија, група на млади ентузијасти ги ослободуваат природните убавини од ѓубрето